منو غذا تالار پذیرایی سیرنگ قم

تالار پذیرایی سیرنگ

منوی نگین

ردیف منو قیمت(تومان)
زرشک پلو با مرغ 35%
باقلا پلو با گوشت بره 35%
چلو جوجه کباب 35%
چلو کره زعفرانی 30%
چلو ماهی قزل آلا 30%
کوفته تبریزی 30%
خورش فسنجان 25%
سالاد ماکارانی 20% ، ژله 25% ، کرم کارامل 30%
سالاد فصل ، نوشابه
تالار پذیرایی سیرنگ

منوی لاله

ردیف منو قیمت(تومان)
زرشک پلو با مرغ 35%
باقلا پلو با گوشت بره 50%
چلو جوجه کباب بی استخوان 45%
سالاد فصل و نوشابه
ژله 35% ، کرم کارامل 35%
تالار پذیرایی سیرنگ

منوی بنفشه

ردیف منو قیمت(تومان)
چلو جوجه کباب + چلو کباب لقمه (از هر کدام 50 % سرو می شود )
زرشک پلو با مرغ + باقلا پلو با گوشت (از هر کدام 50% سرو می شود)
باقلا پلو با گوشت + چلو جوجه کباب (از هر کدام 50% سرو می شود)
زرشک پلو با مرغ + چلو کباب بختیاری (از هر کدام 50% سرو می شود)
چلو کباب لقمه + زرشک پلو با مرغ (از هر کدام 50% سرو می شود)
تالار پذیرایی سیرنگ

منوی ترکیبی مخصوص

ردیف منو قیمت(تومان)
کباب لقمه(150 گرم - 5 سیخ) + ران مرغ (400 گرم - 4 عدد) + یک دیس باقلا پلو + یک دیس چلو + سالاد + نوشابه
باقلا پلو با گوشت ( 200 گرم - دو دیس سه نفره) + ران مرغ ( 400 گرم - 3 عدد) + یک دیس زرشک پلو + سالاد + نوشابه
کباب لقمه ( 150 گرم - 5 سیخ ) + جوجه کباب ( 200 گرم - 4 سیخ ) + دو دیس چلو ساده + ماهی قزل آلا ( دو عدد ) + سالاد + نوشابه
باقلا پلو با گوشت ( 200 گرم - دو دیس سه نفره) + جوجه کباب ( 250 گرم - 3 سیخ ) + یک دیس چلو ساده + سالاد + نوشابه
تالار پذیرایی سیرنگ

منوی مخصوص

ردیف منو قیمت(تومان)
چلو ماهی قزل آلا 30%
باقلا پلو با گوشت 40%
چلو کباب لقمه 50%
چلو جوجه کباب بی استخوان 50 %
ماست و موسیر
سالاد فصل ، نوشابه
ژله 35% ، کرم کارامل 30%
تالار پذیرایی سیرنگ

منوی سیمرغ

ردیف منو قیمت(تومان)
زرشک پلو با مرغ 40%
باقلا پلو با گوشت بره 60%
کباب لقمه 40%
چلو زعفرانی 40%
جوجه کباب بی استخوان 35%
خوراک حلیم بادمجان 30%
خورش فسنجان
سالاد فصل ، نوشابه
ژله 25% ، کرم کارامل 25% ، سالاد ماکارانی 25% ، ماست و خیار 30%
تالار پذیرایی سیرنگ

منوی خاطره

ردیف منو قیمت(تومان)
زرشک پلو با مرغ 40%
باقلا پلو با گوشت 45%
شیرین پلو با مرغ 30%
جوجه کباب بی استخوان 35%
چلو کره 30%
خورش فسنجان 30%
سالاد فصل ، نوشابه
ژله 35% ، کرم کارامل 30%
تالار پذیرایی سیرنگ

منوی تک پرسی شقایق

ردیف منو قیمت(تومان)
باقلا پلو با گوشت (250 گرم)
باقلا پلو با مرغ (400 گرم)
باقلا پلو با گوشت (200 گرم)
باقلا پلو با مرغ (350 گرم)
چلو جوجه کباب مخصوص (250 گرم)
چلو ماهی قزل آلا
چلو جوجه کباب (200 گرم)
چلو کباب لقمه مخصوص (200 گرم)
چلو کباب لقمه (150 گرم)
زرشک پلو با مرغ (400 گرم)
زرشک پلو با مرغ (350 گرم)
سالاد فصل
نوشابه قوطی
ماست موسیر
دوغ
ژله
Copyright@2015 .All Rights Reserved by alef-ac.com
Top